New Dimensions

Fourth Dimension

Четвртата димензија претставува авторско дело, кое го спојува мозаикот на патосот со плафонот внатре и небото надвор. Волуменската четврта димензија се спојува лично преку вас кои стоите како медиум помеѓу плафонот и мозаикот и енергетски сликата проаѓа преку вас. Мора да се доживее на самото место.

Fifth Dimension

Петата димензија претставува волуменска слика која што почнува од патосот и завршува на третиот таван кој што е дел од полжавот на бесконечноста кој е составен од три тавана. Првиот таван го претставува старото време, вториот го претставува рајот во кој сега живееме, и од кој осмиот столб (бесконечниот) излегува од рајот и оди во бесконечноста на третиот плафон. Волуменската слика се ствара со авторски дела кои се поставени на различни места од просторот, а се прикажани графички на патосот. Патосот и плафонот се спојуваат онакака како што треба а не како вие сакате. Во една перфекција каде патувјќи низ времето сите дела се поставуваат на свое место и се спојува петата димезија. Мора да се доживее на самото место.

Sixth Dimension 1

Шестата Димензија претставува поголемо ниво на волуменска слика од петата димензија, претсатавува волуменска слика каде влегувате во објектот преку вратата на која е закачено кристално срце од еден тон кое чука исто како што чука и срецето на авторот (поврзано со блутут)...

Sixth Dimension 2

Одејќи по мозаикот со детелени од четири листа стигате под плафонот кој е детелина со четири листа и се наоѓа пред самиот влез во објектот, се отвара вратата која е во форма на детелина со четири листа и влегувате во просторот каде патувајќи преку шаховското поле се качувате по зидовите на објектот, стигате до раката на авторот, која го држи светот и прекуискрата која се ствара од парчето лорендид преку четирите страни на светот се прави огромна надреална купола во чии центар е клучот на светот...

Sixth Dimension 3

Преку четирите куполи сликата продолжува до детелината со четири листа каде четирите куполи се спојуваат и прават компас кој точно ги покажува страните на светот. За цело време авторот следи знаци кои точно го водат до целта каде успешно завршува шестата димензија. Во основата на последниот знак точно е покажано како ќе изгледа седмата димензија. Тоа е само сигурност дека најголемото авторско дело треба да се изгради и е всушност осмото светско чудо. Мора да се доживее на самото место.